Giảm giá lên đến 28% sản phẩm trên website

Nhằm hỗ trợ khách hàng cùng vượt qua mùa Covid-19, Hafele HCM giảm giá lên đến 28% cho toàn bộ sản phẩm trên website https://hafelehcm.com.

Chương trình áp dụng cho kênh mua hàng online trên website https://hafelehcm.com

Điều kiện áp dụng: Khách hàng tại khu vực TP.HCM

Thời gian áp dụng: Đến khi có thay đổi giá trên website.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • HOTLINE: 0933.833.039
  • EMAIL: dichvu@hafelehcm.com