Giá bát nâng hạ Hafele ORIA 800mm 504.76.817

7.193.520