Giá bát nâng hạ Hafele dạng lưới tròn 900mm 504.76.013

5.921.280