Giá bát nâng hạ Hafele dạng lưới tròn 800mm 504.76.012

5.789.520