Giá bát nâng hạ Hafele dạng lưới tròn 700mm 504.76.010

5.658.480