Giá bát nâng hạ Hafele dạng lưới tròn 600mm 504.76.009

5.540.401