Giá bát nâng hạ Hafele dạng lưới dẹt 900mm 504.76.023

5.855.040