Giá bát nâng hạ Hafele dạng lưới dẹt 800mm 504.76.022

5.724.000