Giá bát nâng hạ Hafele dạng lưới dẹt 700mm 504.76.020

5.592.960