Giá bát nâng hạ Hafele dạng lưới dẹt 600mm 504.76.019

5.475.600