DIY Tay nắm âm 150x51mm – Màu đồng bóng PVD Hafele 489.72.142

111.540