DIY Tay nắm âm 150x50mm – Màu đồng rêu Hafele 489.72.147

111.540