DIY Tay nắm âm 150x50mm – Màu đồng bóng PVD Hafele 489.72.143

111.540