DIY Tay nắm âm 150x50mm – Màu đen mờ Hafele 489.72.138

111.540