Điều chỉnh chiều sâu Blum Movento 433.24.970

162.000