Đế gắn tường chiều dài 60 mm Hafele 290.08.900

9.360