Đế cho nêm nhấn Blum loại dài màu trắng 356.04.712

28.080