Đế bản lề CLIP top cho bản lề góc mù 342.20.830

15.200