Cùi chỏ hơi Hafele 150kg có dừng 931.84.819

4.027.500