Cửa trượt xoay (Lọt lòng/Trùm ngoài) cao 2200-2700 Hafele 408.45.026

30.824.640