Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 2600 mm Hafele 406.11.208

31.030.560