Cửa trượt bằng mặt cho tủ rộng 2000 mm Hafele 406.11.225

31.315.680