Bồn cầu một khối Darling New 588.45.480

14.572.727