Bộ trộn sen tắm điều nhiệt MS: 589.02.943

6.264.000