Bộ trộn nổi 2 đường nước Kobe đen 589.15.035

4.168.800