Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Kobe chrome 589.15.120

12.593.000