Bộ trộn bồn tắm âm tường Citterio M Hafele 589.29.544

12.460.000