Bộ trộn bồn tắm 4-lỗ Kyoto màu đen 589.35.094

7.630.000