BỘ TRỘN ÂM ĐIỀU NHIỆT SHOWERSELECT 589.50.319

15.330.000