Bộ sen tay Self-clean S 3 chức năng 485.60.627

667.500