Bộ sen tay Self-clean R 3 chức năng 485.60.628

667.500