Bộ sen tay có giá đỡ Croma Hafele 589.51.601

2.310.000