Bộ rổ kéo cho tủ rộng 600mm 545.67.266 màu trắng

9.009.000