Bộ rổ kéo cho tủ rộng 600mm 545.11.346 màu đen

10.989.000