Bộ khóa tay nắm đế dài DIY Hafele 499.62.503

902.880