Bộ khóa tay nắm đế dài DIY Hafele 499.62.501

902.880