Bộ kẹp lệch tâm-kẹp dưới Häfele 932.86.960

2.574.000