Bộ điều chỉnh âm tường ShowerCollection MS: 589.29.694

40.040.000