Bộ cây sen tắm đứng Victoria MS: 589.02.270

25.184.500