Bộ âm cho vòi lavabo âm tường 589.10.500

11.016.000