Bộ âm cho vòi chậu rửa gắn tường 589.10.984

6.624.000