Bộ âm cho cây sen tắm âm sàn 589.10.531

5.250.000