Bộ âm cho bộ trộn sen tắm – bồn tắm âm tường 485.60.990

2.664.000