Bộ âm cho bộ trộn bồn tắm 4 lỗ MS: 589.29.168

9.240.000