Bộ âm cho Bộ trộn bồn tắm 3 lỗ Hansgrohe 589.29.954

23.380.000