Bộ âm cho Bộ trộn bồn tắm 3 lỗ Hansgrohe 589.29.170

6.696.000