Bas liên kết cho cửa, bao gồm vít, thích hợp cho khung bên No.10, 50, 51, 52 Hafele 403.50.967

712.140