Bas hộp cho cửa mở xoay – hướng mở trái Hafele 981.59.090

405.600