Bas hộp cho cửa mở xoay – hướng mở phải Hafele 981.59.030

364.000