Bas hộp cho cửa kính trượt – hướng mở trái Hafele 981.59.110

405.600